Wild animal translocation and transportation, its challenges, risks and their prevention

Název práce: Wild animal transportation and translocation process, its challenges, risks and prevention
Autor(ka) práce: Yermakova, Elizaveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis I have worked out during my third year of studying at the University of Economics in Prague. My goal was to describe the process of wild animals transportation, evaluate planning of the route stage, analyze possible risks and provide measures for their prevention. In the theoretical part will be described general requirements for transportation process, transportation modes used, regulations to be applied, documentation needed and responsibilities from each side. The practical part will be concentrated on the application of theory on the practical example of tapir's transportation from The Prague Zoological garden to The Taipei Zoo in Taiwan. The alternative route will be analyzed as well as measures for risk prevention.
Klíčová slova: Wild animal transportation; exchange between zoos; risks
Název práce: Wild animal translocation and transportation, its challenges, risks and their prevention
Autor(ka) práce: Yermakova, Elizaveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis I have worked out during my third year of studying at the University of Economics in Prague. My goal was to describe the process of wild animals transportation, evaluate planning of the route stage, analyze possible risks and provide measures for their prevention. In the theoretical part will be described general requirements for transportation process, transportation modes used, regulations to be applied, documentation needed and responsibilities from each side. The practical part will be concentrated on the application of theory on the practical example of tapir's transportation from The Prague Zoological garden to The Taipei Zoo in Taiwan. The alternative route will be analyzed as well as measures for risk prevention.
Klíčová slova: Wild animal transportation; exchange between zoos; risks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: