Lidský kapitál a hospodářský růst

Název práce: Lidský kapitál a hospodářský růst
Autor(ka) práce: Műllerová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Wawrosz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přehled problematiky lidského kapitálu a jeho vliv na hospodářský růst.Odhalení důležité souvislosti mezi systémem finančních toků, v rámci nichž dochází k nabývání lidského kapitálu (konkrétně pak souvislost zejména s problematikou financování terciárního vzdělání), a tím, jak se role lidského kapitálu projevuje i jak ji lze identifikovat či kvantifikovat.
Klíčová slova: návratnosti investic; přenesená cena; znalostní ekonomika; hospodářský růst; lidský kapitál
Název práce: Human Capital and Economic Growth
Autor(ka) práce: Műllerová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Wawrosz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: