Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Развитие персонального маркетинга в практике современных организаций

Autor práce: Kurkina, Diana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Развитие персонального маркетинга в практике современных организаций
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: по-русски
Abstrakt: Предметом бакалаврской работы является персональный маркетинг компанииООО«АлекТа». Целью работы является анализ маркетинга компаниив условиях рыночной экономики. Компания«АлекТа» крупная производственная компания. Это предприятие было основано в2011 году, но за период своего существования на рынке нефтепродуктов,компания ООО «АлекТа» смогла заслужить положительную репутацию иукрепить свои позиции на рынке сбыта.В первой главе работы раскрыты теоретические аспектыперсонального маркетинга.Вторая глава включает описание компании и ее деятельности и модель«текущего состояния». В третьей главеописывается «будущее состояние» и рекомендации компании.
Klíčová slova: услуги; персональный маркетинг; ООО «АлекТа»; реклама

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Faculty of Business Administration
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Развитие персонального маркетинга в практике современных организаций
Překlad názvu: Personal marketing in a modern organization
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Russian
Abstrakt: The subject of bachelor's work is personal marketing of the companyOOO AlekTa. The purpose of the work is to analyze the company's marketingin a market economy. Company"AlekTa" is a large manufacturing company. This enterprise was founded in 2011, but for the period of its existence in the market of petroleum products, the company "AlekTa" Ltd. was able to earn a positive reputation and strengthen its positions in the sales market.  In the first chapter of the work, theoretical aspectspersonal marketing.The second chapter includes a description of the company and its activities and model"Current state". In the third chapterdescribes the "future state" and the company's recommendations.
Klíčová slova: персональный маркетинг; реклама; услуги ; ООО"АлекТа"

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Faculty of Business Administration
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.