Vícekriteriální hodnocení kryptoměn

Název práce: Vícekriteriální hodnocení kryptoměn
Autor(ka) práce: Hanousek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vícekriteriálním hodnocením kryptoměn. Cílem práce je najít nejvhodnější kryptoměnu pro různé typy uživatelů. V teoretické části bude představena teorie rozhodování, zejména vícekriteriální hodnocení variant. Součástí teoretické části bude také popis fungování systému kryptoměn, zejména blockchainu a s tím související asymetrické kryptografie. V praktické části budou představeny jednotlivé kryptoměny a kritéria, podle kterých budou vybrané kryptoměny hodnoceny. Váhy kritérií budou určeny bodovací metodou a metodou DEMATEL–ANP. Výsledky jednotlivých vícekriteriálních přístupů budou analyzovány, a to zejména jejich porovnáním. Agregací výstupů těchto metod je vybrána nejvhodnější kryptoměna.
Klíčová slova: kritérium; kryptoměna; váha; vícekriteriální hodnocení variant
Název práce: Multiple Criteria Decision Making of Cryptocurrencies
Autor(ka) práce: Hanousek, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with multiple criteria decision making of cryptocurrencies. The aim of my thesis is focused on choosing the most appropriate cryptocurrency for various type of users. In the theoretical part of thesis, there is introduced decision making theory especially multiple criteria decision making. Description of functioning cryptocurrency system especially blockchain and asymmetric cryptography is also included in the theoretical part. In the practical part, there are introduced cryptocurrency specifications and criteria on their evaluating. The criteria weights are determined using point and DEMATEL–ANP methods. The results obtained using multiple criteria methods are analysed especially their comparing. The most appropriate cryptocurrency is chosen with aggregation of these results.
Klíčová slova: criterion; weight; multiple criteria decision making ; cryptocurrency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62047/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: