Vlivy globalizace na hudební průmysl v oblasti populární hudby. Digitální distibuce a nezávislé hudební labely

Název práce: Vlivy globalizace na hudební průmysl v oblasti populární hudby. Digitální distibuce a nezávislé hudební labely
Autor(ka) práce: Martínek, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o revolučních změnách v hudebním průmyslu způsobených digitální revolucí a vzniku trhu s digitální hudbou. Právě vnímání digitální hudby jako relevantní komodity způsobilo rozvrat tradičního fungování hudebního průmyslu v oblastech distribuce hudby, hudebního marketingu a přístupu ke spotřebiteli. V teoretické části mapuji technologické inovace, které stejně jako umožnily vzniknout novým modelům distribuce hudby, tak změnily samotné vnímání hudby z hlediska spotřebitele. Praktická část je případovou studií indie-labelu „Championship“, který se dokázal novým trendům hudebního průmyslu přizpůsobit.
Klíčová slova: Digitální hudební obsahl; Digitalizace; Trh s digitální hudbou; Nezávislé hudební vydavatelství; Digitální komodita; Hudební průmysl
Název práce: Globalization and music industry. Digital distribution and indie labels
Autor(ka) práce: Martínek, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with revolutionary changes in music industry caused by digital revolution and genesis of digital music market. Perceiving digital music as a relevant commodity caused traditional music business to shatter in means of music distribution, music marketing and customer value. Advent of technological innovations, new ways of distributing music and overall changes in music industry are summed up in theoretical part of the thesis. Practical part is a case-study of an czech indie-label „Championship“ which has successfully accommodated to emerging trends in music industry.
Klíčová slova: Digital music content; Diitization; Diital music market; Music industry; indie record label; Digital commodity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61316/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: