Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

inteligentní skleníkový obchodní plán

Autor práce: Eremeeva, Anastasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Osoba oponující práci: Dvouletý, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: inteligentní skleníkový obchodní plán
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Můj obchodní plán je o inteligentních sklenících založených na internetu. V práci najdete informace o průmyslu, nabídnutém produktu, poptávce po něm, mém poslání a perspektivách, finančním plánu. Tato práce popisuje plán, aby byl projekt použitelný v reálném životě.
Klíčová slova: Podnikatel; Obhodni plan; Produkt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: inteligentní skleníkový obchodní plán
Překlad názvu: Smart Greenhouse Production Business Plan
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: My business plan is about IoT based smart greenhouses. In the work you can find information about the industry, offered product, demand for it, my mission and perspectives, financial plan. This work offeres a plan to make the project applicable in real life.
Klíčová slova: Smart Greenhouse; Information Technilogies; Agriculture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65282_erea01.pdf [2,31 MB]
Veřejná příloha17115_erea01.pdf [2,10 MB]
Oponentura57600_xdvoo06.pdf [533,72 kB]
Hodnocení vedoucího65282_xmarj83.pdf [468,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65282/podrobnosti