Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor versus česká účetní legislativa

Název práce: Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor versus česká účetní legislativa
Autor(ka) práce: Helus, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se dívá na problematiku účetnictví a účetního výkaznictví subjektů veřejného sektoru optikou české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Úvod umožní čtenáři vytvořit si letmou představu o tom, jakým způsobem jsou IPSAS koncipovány a o jaké principy se opírají. První kapitola pojedává o institucích, které jsou s existencí IPSAS neodmyslitelně spojeny. Druhá kapitola popisuje institucionální uspořádání veřejného sektoru v ČR a s ním související právní normy s akcentem na předpisy účetní. Třetí část se pak zabývá IPSAS 1, tedy předkládáním účetní závěrky.
Klíčová slova: -
Název práce: International Public Sector Accounting Standards versus Czech Accounting Legislation
Autor(ka) práce: Helus, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: International Public Sector Accounting Standards versus Czech Accounting Legislation
Autor(ka) práce: Helus, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2008
Datum podání práce: 10. 6. 2008
Datum obhajoby: 25. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9898/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: