Automatizace v Marketingu ve Vyhledávání

Název práce: Automation in Search Engine Advertising
Autor(ka) práce: Komárek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Jarolím, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Automation and smart bidding are currently hot topics. However, the smart bidding performance is lacking a scientific proof. The experiment I conducted on a bookstore account shows that smart bidding works better for Search Network, but not for Shopping Campaigns, which are structured based on a different conversion rate of search terms. The smart bidding was compared with semi-automated manual bidding and evaluated with a Wilcoxon paired test and the Causal Impact analysis. Moreover, the in-depth interviews with 31 PPC experts were conducted. Based on the research, the automated model for manual bidding in combination with smart bidding is the best practice for bidding in Google AdWords. Moreover, an Automated Builder for Campaigns (ABC) framework was created.
Klíčová slova: PPC; AdWords; Automated Bidding; Search Engine Marketing; Marketing Automation; Smart Bidding; Search Term Optimization; Causal Impact
Název práce: Automatizace v Marketingu ve Vyhledávání
Autor(ka) práce: Komárek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Jarolím, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Automatizace a smart bidding jsou v současné době ožehavými tématy. Ovšem, vědecky doložený důkaz o výkonosti smart biddingu. Experiment, který jsem provedl na účtu středního knihkupectví, ukazuje, že smart bidding funguje lépe pro vyhledávací síť, nikoli však pro shopping kampaně, které jsou strukturovány na základě odlišné míry konverze vyhledávacích dotazů. Smart bidding bylo porovnáváno s poloautomatickým manuálním biddingem a vyhodnoceno pomocí párového testu Wilcoxon a analýzy Causal Impact. Dále byly provedeny hloubkové rozhovory s 31 experty z obasti PPC. Na základě průzkumu je nejlepším postupem polo-automatizovaný model využívající manuální bidding v kombinaci se smart biddingem. Navíc byl vytvořen model pro automatizovanou tvorbu kampaní nazvaný ABC.
Klíčová slova: PPC; Search Engine Marketing; AdWords; Marketing Automation; Causal Impact; Automated Bidding; Search Term Optimization; Smart Bidding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: