Informační architektura prezentace informací

Název práce: Informační architektura prezentace informací
Autor(ka) práce: Hnilička, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Informační architektura nástupem internetu dostala nový směr, ale její metody tvorby dokumentu zůstaly zachovány. Základní principem tvorby prezentace je určení cílové skupiny, která určuje formu prezentace. Nesmíme také zapomenout na jednotnou firemní kulturu, kterou působíme dovnitř i vně organizace. Nejčastější formou prezentace jsou dnes internetové stránky. Pro tvorbu takovéto prezentace platí stejná pravidla, ale musíme se zde zaměřit na více uživatelů a vhodnou navigací jim usnadnit hledání informací. Zvláštní cílovou skupinou jsou internetové vyhledávače, pomocí kterých stále více uživatelů vyhledává zajímavé stránky.
Klíčová slova: optimalizace stránek; SEO; tvary a barvy; www stránky; navigace; informační architektura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: