Vývoj směnného kurzu, použití derivátů a efektivita zajišťování. Případ: vývozci v České Republice

Název práce: Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Trevinos Sandoval, Lily Estephania
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
AbstractThis work is the result of great effort to find if exchange rate exposure is significant within Czech exporters. Moreover aim to disclose if the significance differs between those companies that use derivatives over the ones that do not. This study, differentiates from previous research in the field of exchange rate exposure by segregating companies that hedge with derivatives over the ones that do not, in order to compare significances in exchange rate exposure for both groups. Over the literature reviewed, it also finds relevant the usage of real exchange rate that within literature has not been used as largely as the nominal exchange rate.
Klíčová slova: Exchange Rate Exposure; Hedging Strategies to Exchange Rate Risk; Exports; exchange rate determinants; Competitiveness; Effectiveness
Název práce: Vývoj směnného kurzu, použití derivátů a efektivita zajišťování. Případ: vývozci v České Republice
Autor(ka) práce: Trevinos Sandoval, Lily Estephania
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce je důsledkem velkého úsilí zjistit, zda je expozice směnného kurzu v rámci českých exportérů významná. Cílem je navíc zjistit, zda se význam odlišuje mezi těmi společnostmi, které používají deriváty nad těmi, které nemají. Tato studie rozlišuje od předchozího výzkumu v oblasti vystavení směnného kurzu oddělujícím společnostem, které zajišťují deriváty proti derivátům nad těmi, které tyto deriváty neposkytují, s cílem porovnat významy v expozicích směnných kurzů pro obě skupiny. Z přezkoumané literatury také shledává relevantní použití reálného kurzu, který v literatuře nebyl používán převážně jako nominální směnný kurz.
Klíčová slova: vývozy; strategie zajišťování kurzového rizika; expozice směnných kurzů; determinanty směnných kurzů; konkurenceschopnost; efektivita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63887/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: