Srovnání volebních odhadů a výsledků voleb do PS 2017 a prezidentských voleb 2018

Název práce: Srovnání volebních odhadů a výsledků voleb do PS 2017 a prezidentských voleb 2018
Autor(ka) práce: Borotová, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat vlastnosti předvolebních průzkumů před volbami do Poslanecké sněmovny 2017 a před prezidentskými volbami 2018. V teoretické části se čtenář seznamuje s problematikou výběrových šetření, predikcí voleb a voleb v České republice obecně. V praktické části práce komplexně zpracovává přesnost předvolebních výsledků a pokouší se ukázat, zda ji lze zlepšit pomocí základní metodiky časových řad. Tato analýza poukazuje na to, že přestože je čas sběru dat pro přesnost volebních modelů klíčový, základní metody pro predikci časových řad umožňují zlepšit odhad výsledku voleb pouze nepatrně.
Klíčová slova: volby; průzkum veřejného mínění; předvolební průzkumy
Název práce: Comparison of pre-election surveys and results of elections of members of Chamber of Deputies in 2017 and presidential election in 2018
Autor(ka) práce: Borotová, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to examine properties of pre-election surveys before election of members of Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2017 and presidential election in 2018. In a theoretical part, topics of opinion poll, election prediction and election in the Czech Republic are explained. In the practical part, pre-election surveys are compared with results of elections. Then their changes in time are examined and basic analysis of time series is used for improving estimation of election results. Results show us, that however publishing time of pre-election survey is significant for its accuracy, analysis of time series does not improve estimation enough.
Klíčová slova: pre-election surveys; election; opinion poll

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: