Finanční analýza společnosti Tally Weijl Retail Czech s.r.o

Název práce: Finanční analýza společnosti Tally Weijl Retail Czech s.r.o
Autor(ka) práce: Olejňáková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Tally Weijl Retail Czech s.r.o. za roky 2011-2016, s následnou prognózou budúceho vývoje podniku pro rok 2017. Práce je rozdělená na 2 hlavní části. Metodická definuje finanční analýzu a její metody, které jsou následně použity v praktické části. Tá představuje výsledky finanční analýzy také ve srovnání s konkurenčními podniky a odvětvím. Nakonec práce obsahuje nástin budoucího vývoje společnosti, který je vytvořen pro následující rok 2017.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; bankrotní a bonitní modely; mezipodnikové srovnání; finanční analýza; poměrové ukazatele; prognóza budoucího vývoje
Název práce: Financial analysis of the company Tally Weijl Retail Czech s.r.o
Autor(ka) práce: Olejňáková, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to perform a financial analysis of the company Tally Weijl Retail Czech s.r.o. for the years 2011-2016, followed by a prognosis of the company's future development for the year 2017. The thesis is divided into 2 main parts. The methodical one defines financial analysis and its methods, which are subsequently used in the the practical part. The results of a financial analysis are presented here in comparison with company's competitors and industry as well. Eventually the thesis contains an outline of the company's future development, which is drawn up for the upcoming year 2017.
Klíčová slova: intercompany comparison; prognosis of future development; financial analysis; horizontal and vertical analysis; indicator ratios; bankruptcy and creditworthy models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: