Nelineární metody analýzy časových řad cen ropy

Název práce: Nelineární metody analýzy časových řad cen ropy
Autor(ka) práce: German, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná diplomová práce se zaměřuje na analýzu cen ropy Brent a WTI na předmět zjištění, zda dané procesy mají charakter náhodnosti nebo deterministického chaosu. V rámci této práce používám metody nelineárních analýz časových řad, které jsou v tomto případě zastoupené metodologii teorie chaosu. První část se zabývá problematikou mezinárodního trhu s ropou. V této části je detailně popsána ropa jako komodita a také jako instrument pro obchodování na komoditních burzách. V další části je uvedena metodologie výpočtů kvantifikátorů chaosu, kde se ukáže celý postup kalkulace. V závěreční části práce bude proveden výpočet kvantifikátoru chaosu ze třídy fraktální dimenze a to je korelační dimenze, včetně interpretace dosažených výsledků a návrhu o zlepšení. Tato práce bude užitečná z důvodu komplexnosti, poskytuje možnost seznámení a pochopení mezinárodního trhu s ropou a následně zjistit výsledky alternativního pohledu na vývoj cen ropy Brent a WTI z pohledu teorie chaosu.
Klíčová slova: mezinárodní trh s ropou; podivný atraktor; fázový prostor; korelační dimenze; nejbližší falešné sousedy; korelační integrál
Název práce: Nonlinear methods of time series analysis crude oil prices
Autor(ka) práce: German, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is the analysis of crude oil prices of Brent and WTI types. We are looking for confirmations, if the analyzed processes consist stochastics characteristic or has a signs of deterministic chaos. In this work we will use the methods of nonlinear analysis of time series, which will be covered by the theory of chaos. In the first part will be introduction of international crude oil market, basic principle will be explained, so reader will be able to understand the methodology of market and how the prices are generated. Second part is about the methodology of chaos estimation, where the whole calculation process will be explained. The last third part of this work is presented practical calculations of chaos estimator. It will be correlation dimension, which is type of fractal dimension. Also analyze of the results and methods of improving will be presented. This work is useful because of complexity, offering the possibilities to understand the crude markets and also see the different point of view from chaos theory.
Klíčová slova: strange attractor; crude oil markets; state space; nearest false neighbours; correlation integral; correlation dimension

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: