Kapitálové trhy Visegradské skupiny a jejich srovnání s USA

Název práce: Kapitálové trhy Vyšehradskej skupiny a ich zrovnaní s USA
Autor(ka) práce: Orémus, Ádám
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Siuda, Vojtěch
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou búrz v Českej republike, v Maďarsku, v Slovensku, v Poľsku a v Spojených Štátoch Amerických. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť je venovaná definovaniu kapitálového trhu, jeho štruktúry, funkcií a významu. V ďalšej časti som sa zameral na stručný popis jednotlivých búrz, a to hlavne na ich históriu a spôsob obchodovania. Cieľom praktickej časti je porovnať vzájomnú koreláciu, vývoj indexov, porovnať trhovú kapitalizáciu v pomere k HDP a porovnať Sharpe ratio.
Klíčová slova: Vyšehradská štvorka; kapitálový trh; trhová kapitalizácia; burzový index; burza
Název práce: Kapitálové trhy Visegradské skupiny a jejich srovnání s USA
Autor(ka) práce: Orémus, Ádám
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Siuda, Vojtěch
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalášká práce se zabývá analýzou burz v České republice, v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a ve Spojených Státech Amerických. Práce je rozdělená na tři části. První část je věnovaná definování kapitálového trhu, jeho struktury, funkcí a významu. V další části jsem se zaměřil na stručný popis jednotlivých burz, a to hlavně na jejich historii a způsob obchodování. Cílem praktické části je porovnat vzájemnou koleraci, vývoj indexů, porovnání trhové kapitalizace v poměru k HDP a porovnat Sharpe ratio.
Klíčová slova: kapitálový trh; burza; burzový index; Vyšehradská čtyřka; trhová kapitalizace
Název práce: Stock exchanges of the Visegrád group and their comparison with USA
Autor(ka) práce: Orémus, Ádám
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Siuda, Vojtěch
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of stock markets in Czech Republic, Hungary, Slovakia, Poland and the United States of America. The work is divided into three parts. The first part covers the definition of the capital market, its structure, functions, and meaning. The second part describes each stock exchange, more specifically their history and the way of trading. The aim of the practical part is to compare the index development, the correlation, the Sharpe ratio and the market capitalization in relation to GDP of these stock exchanges.
Klíčová slova: Visegrád Four; stock exchange market; market capitalization; the capital market; stock exchange indice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: