Komparace daňového základu korporátní daně mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakouskem

Název práce: Komparácia daňového základu korporátnej dane medzi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakúskom
Autor(ka) práce: Sukovský, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje komparácií daňového základu z príjmu právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Cieľom práce je porovnanie legislatívnej úpravy základu dane z príjmu právnických osôb a vplyv týchto úprav na da ové zaťaženie právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Pre splnenie cieľov je práca rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je všeobecná definícia da ového základu z právnických osôb. V ďalších kapitolách je definícia základu dane v jednotlivých krajinách. V poslednej kapitole je komparácia jednotlivých krajín vrátane modelového príkladu.
Klíčová slova: základ dane; daň z príjmu právnických osôb; daňové príjmy
Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakouskem
Autor(ka) práce: Sukovský, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje komparaci daňového základu z příjmu právnických osob v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Cílem práce je porovnání legislativní úpravy základu daně z příjmu právnických osob a vliv těchto úprav na daňové zatížení právnických osob v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Pro splnění cílů je práce rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je obecná definice daňového základu z právnických osob. V dalších kapitolách je definice základu daně v jednotlivých zemích. V poslední kapitole je komparace jednotlivých zemí včetně modelového příkladu.
Klíčová slova: daňové příjmy; základ daně; daň z příjmu právnických osob
Název práce: Comparison of the tax base of corporation tax between the Czech Republic, Slovakia and Austria
Autor(ka) práce: Sukovský, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the comparison of the tax base of corporate income tax in Czech Republic, Slovakia and Austria. The aim of the thesis is to compare the legal regulation of the corporate tax base and the impact of these adjustments on the tax burden on legal entities in the Czech Republic, Slovakia and Austria. To achieve the goals the diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter is the general definition of the tax base from legal entities. In the following chapters, there is a definition of the tax base in each country. In the last chapter there is a comparison between the countries and also a model example.
Klíčová slova: tax revenue; tax base; corporate income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63541/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: