Kvantitativní uvolňování v USA

Název práce: Kvantitativní uvolňování v USA
Autor(ka) práce: Česenek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hába, Stanislav
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nekonvenční měnovou politikou kvantitativní uvolňování a analýzou jeho dopadů na ekonomiku USA. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá konvenční měnovou politikou. Druhá kapitola se potom zabývá teorií kvantitativního uvolňování, kde jsou popsány druhy nekonvenčních měnových politik, transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování a nakonec strategie výstupu z kvantitativního uvolňování. V poslední kapitole je analýza kvantitativního uvolňování v USA, zde jsou nejdříve popsány jednotlivé fáze kvantitativního uvolňování a potom jejich odpady na inflaci, nezaměstnanost a úrokové míry. Cílem práce je popsat nekonvenční měnovou politiku kvantitativní uvolňování, její průběh v USA a udělat analýzu jejích dopadů na ekonomiku USA.
Klíčová slova: Měnová politika ; Kvantitativní uvolňování; USA
Název práce: Quantitative easing in the USA
Autor(ka) práce: Česenek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hába, Stanislav
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on an unconventional monetary policy Quantitative easing and an analysis of its impact on economy of the USA. The thesis is divided into three chapters. The first chapter explains a conventional monetary policy. The second chapter contains a theory of Quantitative easing, the types of unconvetional monetary policies, the transmission mechanisms of Quantitative easing and in conclusion exit strategy are described here. In the last chapter are firstly described the stages of Quantitative easing in the USA, than there is an analysis of the Quantitative easing in the USA. The analysis comprises the impacts of Quantitative easing on inflation, unemployment and interest rates. The goal of this thesis is description of unconventional monetary policy Quantitative easing, its course in the USA and providing an analysis of its consequences at the economy of the USA.
Klíčová slova: USA; Monetary policy; Quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66092/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: