Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o

Název práce: Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o
Autor(ka) práce: Kudrenko, Victoria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poulová, Lucie
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat společnost ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. za období 2012 až 2016. Práce se skládá ze dvou částí. Metodická část je věnována definici finanční analýzy a jednotlivých metod. V rámci praktické části jsou aplikovány již získané teoretické znalosti potřebné pro provedení analýzy mnou vybraného podniku. Táto část práce obsahuje představení společnosti, určení konkurentů, samotnou finanční analýzu a konkurenční srovnání. Na základě provedené analýzy je sestaven finanční plán na rok 2017.
Klíčová slova: módní společnost; Zara; Inditex; H&M; horizontální a vertikální analýza; bankrotní model; finanční plán; finanční analýza; poměrové ukazatele; Mango; ASOS
Název práce: Financial analysis of ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o
Autor(ka) práce: Kudrenko, Victoria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poulová, Lucie
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to analyse company ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. for the period 2012 to 2016. The thesis consists of two parts. The methodical part presents the definition of financial analysis and individual methods. In the practical part the theoretical knowledge that is needed for the analysis of the selected enterprise is applied. This part of the thesis includes company presentation, designation of competitors, financial analysis itself and competitive comparison. Based on the analysis, a financial plan for the year 2017 is drawn up.
Klíčová slova: fashion company; financial analysis; Zara; Inditex; H&M; Mango; ASOS; horizontal and vertical analysis; financial ratios; bankruptcy model; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: