Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky

Autor práce: Slušný, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Pour, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Témou tejto práce je "Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky". Práca má za cieľ analyzovať demografický vývoj zemí Česka a Slovenska a skúmať príjmy a výdaje na starobné dôchodkoy v závislosti na vybraných makroekonomických veličinách. V prvej časti práce sú popísané základné demografické pojmy a indexy. V druhej časti sú popísané penzijné systémy, ich typy a rozdelenie, tiež ich vlastnosti a problémy. V časti tretej je spracovaná demografická analýza oboch zemí a tiež analýza príjmov a výdajov na starobné dôchodky.
Klíčová slova: udržateľnosť; demografia; penzie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky
Překlad názvu: Population ageing and it's economic consequences
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Theme of this thesis is "Population ageing and it's economic consequences". The purpose of this thesis is to analyze demographic evolution of Czech and Slovak republic and to investigate incomes and expenditures on old-age pensions and their dependency on chosen macroeconomic indicators. In the first part of this thesis are described basic demographic terms and indexes. In the second part are described pension systems, their types and divisions, also their characteristics and problems. In part three is demographic analysis of both countries and also analysis of incomes and expenditures for old-age pensions.
Klíčová slova: demographics; sustainability; pensions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2017
Datum podání práce: 6. 6. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.