Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky
Autor práce:
Slušný, Juraj
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Témou tejto práce je "Starnutie populácie a jeho ekonomické dôsledky". Práca má za cieľ analyzovať demografický vývoj zemí Česka a Slovenska a skúmať príjmy a výdaje na starobné dôchodkoy v závislosti na vybraných makroekonomických veličinách. V prvej časti práce sú popísané základné demografické pojmy a indexy. V druhej časti sú popísané penzijné systémy, ich typy a rozdelenie, tiež ich vlastnosti a problémy. V časti tretej je spracovaná demografická analýza oboch zemí a tiež analýza príjmov a výdajov na starobné dôchodky.
Klíčová slova:
udržateľnosť; demografia; penzie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2017
Datum podání práce:
6. 6. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.