IT outsourcing v praxi - případová studie

Název práce: IT outsourcing v praxi - případová studie
Autor(ka) práce: Myslivec, Oldřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Žák, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza využívání IT outsourcingu v konkrétní firmě a následná optimalizace některých popisovaných procesů. Na základě teoretických poznatků a za pomocí detailního rozboru stávající situace v oblasti činností a služeb, byla navržena možná optimalizace některých řešení a procesů, jež mohou vést k efektivnější spolupráci mezi klientem a poskytovatelem služeb. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlen pojem IT outsourcingu. Jsou definovány jeho základní rysy včetně pozitiv a rizik vyplývajících z jeho zavedení, systematické dělení druhů outsourcingu a také jeho historické souvislosti s možným vývojem do budoucna. Praktická část se zabývá podrobnou analýzou vykonávaných aktivit a činností v rámci IT outsourcingu klienta. Práci uzavírá vlastní optimalizace možných oblastí jako je identifikace slabých a silných míst v poskytovaných službách, časového plánu, druhů úkolů, dokumentace, komunikace s vedením firmy.
Klíčová slova: optimalizace IT; analýza IT; offshoring; outsourcing; IT outsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: