IMPACT OF EURO-AMERICAN CRISIS ON ITALIAN LABOR MARKET: THE CASE OF YOUNG PEOPLE (GENERATION)

Název práce: Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)
Autor(ka) práce: Aslanov, Asif
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis investigates the impact of the 2008 global financial and economic crisis on the situation with Italy’s youth labour market. The findings of the thesis prove that the global crisis had major adverse effects for the Italian economy and boosted negative tendencies which had been previously prominent in the Italian labour market, namely on its youth segment. The regression analysis model developed within this thesis proved itself to be invalid, showing that shifts in Italy’s youth unemployment cannot be explained effectively by shifts in the country’s GDP. Nevertheless, the thesis illustrates how the deterioration in Italy’s economic situation affected its youth labour market in 2008-2009, and what long-standing detrimental effects it had for the country.
Klíčová slova: Economic growth; Global Crisis; Employment ; Italy; Labor Market; Unemployment; GDP
Název práce: IMPACT OF EURO-AMERICAN CRISIS ON ITALIAN LABOR MARKET: THE CASE OF YOUNG PEOPLE (GENERATION)
Autor(ka) práce: Aslanov, Asif
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá dopad globální finanční a hospodářské krize v roce 2008 na situaci s italským trhem práce s mládeží. Závěry diplomové práce dokazují, že celosvětová krize měla pro italskou ekonomiku velké nepříznivé důsledky a posílila negativní tendence, které se předtím objevovaly na italském trhu práce, zejména v segmentu mládeže. Model regresní analýzy vyvinutý v rámci této práce lze považovat za neplatný, což ukazuje, že posuny v nezaměstnanosti mládeže v Itálii nelze účinně vysvětlit změnami HDP země. Nicméně bakalářská práce ukazuje, jak zhoršení ekonomické situace Itálie ovlivnilo trh práce s mládeží v letech 2008-2009 a jaké mělo dlouhodobé nepříznivé důsledky pro tuto zemi.
Klíčová slova: GDP; Economic growth; unemployment; global crisis; Italy; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2017
Datum podání práce: 11. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: