Analýza a srovnání znaků a mezinárodní reakce na referendum o nezávislosti Katalánska a Skotska

Název práce: Analýza a porovnanie znakov a medzinárodnej reakcie na referendum o nezávislosti Katalánska a Škótska
Autor(ka) práce: Varga, Boris
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Jeřábek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Škótsko aj Katalánsko v súčasnej dobe usporiadali referendá o nezávislosti, ani jedno z nich však neviedlo k osamostatneniu sa. Oba tieto regióny sú pomerne bohaté a kultúrne, jazykovo a politicky odlišné od štátu, v ktorom sa nachádzajú. Cieľom tejto práce je analyzovať a porovnať obe referendá z hľadiska ich priebehu, úspešnosti a legality z hľadiska medzinárodného práva, ako aj reakcií medzinárodnej komunity.
Klíčová slova: referendum; nezávislosť; Katalánsko; Škótsko
Název práce: Analýza a srovnání znaků a mezinárodní reakce na referendum o nezávislosti Katalánska a Skotska
Autor(ka) práce: Varga, Boris
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Jeřábek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Skotsko i Katalánsko v současné době uspořádali referenda o nezávislosti, ani jedno z nich však nevedlo k osamostatnění se. Oba tyto regiony jsou poměrně bohaté a kulturní, jazykově a politicky odlišné od státu, ve kterém se nacházejí. Cílem této práce je analyzovat a porovnat obě referenda, jejich průběh, úspěšnost a legalitu z hlediska mezinárodního práva, jakož i reakcí mezinárodní komunity.
Klíčová slova: referendum; nezávislost; Katalánsko; Skotsko
Název práce: Analysis and comparison of features and international response to the referendum on the independence of Catalonia and Scotland
Autor(ka) práce: Varga, Boris
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Jeřábek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Both Scotland and Catalonia have recently held referenda on independence, but none of them has led to independence. Both regions are relatively rich and culturaly, linguistically and politically different from the state in which they are located. The aim of this work is to analyze and compare both referendums, their progress, success and legality in terms of international law, as well as the international community's response.
Klíčová slova: independence; Catalonia; Scotland; referendum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2017
Datum podání práce: 25. 6. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: