Nová hedvábná stezka

Název práce: Nová hedvábná stezka
Autor(ka) práce: Gonchar, Stepan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Vlčková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná diplomová práce se zabývá analýzou projektu Nové Hedvábné stezky. Cílem práce je posoudit, zda projekt splní postavené cíle a jestli dokáže ovlivnit mezinárodní ekonomické a politické uspořádání v budoucnu. První část je věnována příčinám a předpokladům vzniku Nové stezky. Ve druhé části je provedena analýza projektu: současný stav implementace, perspektivy a výzvy jak pro jednotlivé členy, tak i pro iniciativu jako celek, možný budoucí vývoj a následky.
Klíčová slova: OBOR; Nová Hedvábná stezka; BRI; diversifikace logistiky; infrastrukturní projekty; euroasijský obchod
Název práce: The Belt and Road Initiative: the analysis of current state, opportunities and threats
Autor(ka) práce: Gonchar, Stepan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Vlčková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is dedicated to the analysis of the Belt and Road initiative.The purpose of the thesis is to assess whether the project will fulfill its goals and will be able to affect the economic and political world order in the future.The first part describes the reasons and preconditions of the project creation.The second part conducts the analysis of the initiative itself: current implementation state, opportunities and threats both for the particular members and for the whole project, possible future development and outcomes.
Klíčová slova: One Belt One Road; Belt and Road; BRI; OBOR; Eurasian trade ; logistics diversification; infrastructure projects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: