Ženy na mateřské dovolené a pracovní kariéra ve srovnání dvou zemí

Název práce: Ženy na mateřské dovolené a pracovní kariéra ve srovnání dvou zemí
Autor(ka) práce: Henčlová, Nikol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá návratem žen do zaměstnání po mateřské dovolené ve srovnání České republiky a Německa. Cílem práce je identifikovat hlavní faktory ovlivňující mechanizmy rozhodování při návratu zpět do pracovního života. Teoretická část se zaměřuje hlavně na historický vývoj problematiky sladění pracovního a rodinného života v obou zemích. Zároveň je popsána současná právní i sociální situace. Kvalitativní šetření v České republice a Německu a následná tematická analýza pak umožnují určit hlavní faktory, které působí na ženy, a ovlivňují tak jejich rozhodování. V závěru práce jsou tyto faktory porovnány.
Klíčová slova: Mateřské dovolená; rodičovská dovolená; genderová rovnost; kariéra žen; mateřství
Název práce: Women on maternity leave and career planning in comparison of two countries
Autor(ka) práce: Henčlová, Nikol
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master thesis deals with the return of women back to work after having been on maternity leave while comparing the Czech Republic and Germany. The goal of this thesis is to identify the main factors that affect decision-making mechanisms women use when returning to work. The theoretical part focuses on the historical development of the issue of work-life balance in both countries, as well as on the present legal and social situation. The qualitative research performed in the Czech Republic and Germany is followed by a thematic analysis that allows to identify the main factors which have an impact on women and effect their decision-making process. At the end of the thesis, these factors are compared.
Klíčová slova: motherhood; maternity leave; parental leave; gender equality; woman’s career

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58778/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: