Hypotéza sekulární stagnace: Příčiny pomalé rekonvalescence z finanční krize roku 2007 ve Spojených státech a v eurozóně v letech 2007 - 2016

Název práce: Hypotéza sekulární stagnace: Příčiny pomalé rekonvalescence z finanční krize roku 2007 ve Spojených státech a v eurozóně v letech 2007 - 2016
Autor(ka) práce: Janouch, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Éra zázračného růstu pravděpodobně skončila s bankovní krizí v roce 2007. Ekonomiky Spojených států a eurozóny s výjimkou Řecka a Itálie se zvládly během posledních deseti let zotavit. Což je z dlouhodobého hlediska lehce nadprůměrná doba, nikoli katastroficky dlouhá. Situace sekulární (dlouhodobé) stagnace nehrozí, opět s výjimkou Řecka a Itálie. Příčiny pomalého zotavení lze přičíst jak specifikům jednotlivých zemí (kvalita, množství a struktura pracovní síly, produktivita, velikost soukromého i veřejného dluhu) tak globálním faktorům, jako je nízká přirozená úroková míra, která limituje efektivitu monetární politiky. Vysoký růst produktivity i reálného produktu od začátku padesátých let byl spíše historickou raritou než novým paradigmatem. Pokud vyspělé ekonomiky nevyřeší systemické problémy, nedá se růst v budoucnu očekávat.
Klíčová slova: Ekononomický růst; Produktivita; Přirozená úroková míra; Zotavení
Název práce: Secular stagnation: Causes of slow recovery after financial crisis in The United States and Eurozone
Autor(ka) práce: Janouch, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The era of miraculous growth has probably reached its end in the banking crisis of 2007. Economies of the United States and Eurozone, except for Greece and Italy, have successfully recovered in last ten years. Which is not tragically long, in fact the last recovery was from a historical perspective only slightly above average length. Secular stagnation per se is not the problem here, again except Greece and Italy. The causes of slow recovery are both specific to individual countries (quality, availability and structure of labour force, overall productivity, amount of public and private debt) and to global factors such as the low natural rate of interest, which limits the effectiveness of monetary policy. High real output and productivity growth which has started in the 1950’s is a historical rarity, not a new paradigm. If economies are ever to grow substantially again, they will have to tackle the systemic issues within them.
Klíčová slova: Natural rate of interest; Producivity; Economic growth; Recovery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: