Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení

Název práce: Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Autor(ka) práce: Kubíček, Jovan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmejkalová, Zora
Oponenti práce: Benešová, Vlasta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Klíčová slova: project management; BPM; SOA; metodiky; systémová integrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: