Teritoriální spory Číny v Jihočínském a Východočínském moři

Název práce: Teritoriální spory Číny v Jihočínském a Východočínském moři
Autor(ka) práce: Blablová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou námořních teritoriálních sporů Číny. Jejím cílem je na základě teorií mezinárodních vztahů a zahraniční politiky Čínské lidové republiky navrhnout a diskutovat možná řešení těchto sporů v Jihočínském a Východočínském moři. První teoretická část práce definuje územní spory a uvádí teorie mezinárodních vztahů. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní zahraniční politiku Číny v minulosti i dnes. Hlavní část práce se věnuje sporným územím obou oblastí a jejich důležitosti. Závěrem jsou diskutované možnosti mírových řešení.
Klíčová slova: teorie mezinárodních vztahů; Východočínské moře; teritoriální spory; Jihočínské moře; Čína
Název práce: Territorial disputes of China in South and East China Sea
Autor(ka) práce: Blablová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This final thesis follow up the issue of maritime territorial disputes of China. Its aim is to propose and discuss possible solutions in the South and East China Sea, based on the theory of international relations and foreign policy of the People's Republic of China. The theoretical part of the thesis defines territorial disputes and introduces the theory of international relations. The second chapter focuses on China's specific foreign policy in the past and today. The main part of the thesis deals with the disputed territory of both areas and their significance. At last, the options for peaceful solutions are discussed.
Klíčová slova: theories of international relations; East China sea; China; territorial disputes; South China sea

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57892/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: