Analýza determinant tvorby nabídkových cen bytů

Název práce: Analýza determinant tvorby nabídkových cen bytů
Autor(ka) práce: Berková, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce byla analýza nabídkových cen bytů. Pro potřeby analýzy byla ná-hodně shromažďována data z realitních kanceláří. Celkem byly získány informace o 171 bytových jednotkách v oblasti Týna nad Vltavou. Pro zjištění, které determinanty ovlivňují tvorbu nabídkových cen bytů, bylo využito obecných lineárních modelů na základě hédonické ceny. Jako nejvýznamnější faktory se jevily velikost bytu, jeho stav, druh vlastnictví bytu a existence výtahu v bytovém domě. Z analýzy vyplynulo, že jakmile se velikost bytu zvýší o 1 m2, tak se cena zvýší o 0,698 %, když se převede byt družstevní do osobního vlastnictví, tak se cena navýší o 15,1 %, když je součástí domu výtah, je cena navýšena o 2,45 % a celková rekonstrukce bytu jeho hodnotu navyšuje dokonce téměř 4,13 %.
Klíčová slova: Nabídkové ceny bytů; obecné lineární modely; hédonická cena
Název práce: Analysis of the Determinants of the Formation of Flat Prices
Autor(ka) práce: Berková, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis was to analyze the offer prices of flats. For the purposes of analysis, real estate data were gathered. Totally, there was obtained information about 171 flats in Týn nad Vltavou area. To determine which determinants could influence changes of bid prices of apartments, general linear models were used, based on the hedonic price. The most significant factors in this research were the size of the apartment, its condition, the type of ownership, and the existence of an elevator in an apartment building. The analysis showed that once the apartment size is increased by 1 m2, the price will increase by 0.698 %, when the cooperative ownership is transferred to personal ownership, the price will increase by 15.1%, when there is a lift in the house, the price will increased by 2.45%, and the total reconstruction of the apartment will increase the price of flat by 4.13%.
Klíčová slova: Prices of flats; General Linear Models; Hedonic Price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 21. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: