Komparace systému vyplácení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Velké Británii v období let 2007-2016

Název práce: Komparace systému vyplácení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Velké Británii v období let 2007-2016
Autor(ka) práce: Pustinová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tománková, Martina
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je komparace systému vyplácení dávek v mateřství a rodičovství vČeské republice a Velké Británii. Je provedena analýza výpočtu peněžité pomociv mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Statutory Maternity Pay aMaternity Allowance ve Velké Británii. Rozdíly mezi jednotlivými systémy vycházejí zodlišného přístupu k sociální politice. Britský systém sociálního státu vychází z liberálníhomodelu, naproti tomu český systém má základy v redistributivním modelu. Dávkyv britském systému jsou příjmově testované a primárně vyplácené zaměstnavatelem.Naopak v českém systému dávky vyplácí výhradně stát a příjmově testované jsou pouzez části. Český systém navíc umožňuje čerpání dávek po delší dobu, tj. až do 3 let věkudítěte naopak britský systém umožňuje čerpání mateřské dovolené po dobu 52 týdnů ačerpání dávky pouze po dobu 39 týdnů. Analýzou bylo zjištěno, že český systém jesolidárnější, v případě pobírání dávek nahrazuje vyšší procento původních příjmů.V případě peněžité pomoci v mateřství se jedná o procento vyšší než u vyplácenírodičovského příspěvku. Naproti tomu britský systém je více ekvivalentní
Klíčová slova: sociální politika; sociální zabezpečení; peněžitá pomoc v mateřství; rodičovský příspěvek
Název práce: Komparace systému vyplácení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v České republice a Velké Británii v období let 2007-2016
Autor(ka) práce: Pustinová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tománková, Martina
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis compares of maternity and parental benefits in the Czech Republicand maternity and parental benefits in the Great Britain. An analysis is made of thecalculation of maternity and parental benefits in the Czech Republic and the StatutoryMaternity Pay and Maternity Allowance in the United Kingdom. The differences betweenaforementioned systems emerge from different approach to social policy. The Britishsystem arised from a liberal model of social state. On the other hand, Czech system arisedfrom a redistributive model. Benefits in the UK system are income-tested and primarilypaid by the employer. On the contrary, the Czech system of benefits is paid exclusively bythe state and income tested only in part. The Czech system allows maternity pay and leaveup to 3 years of child. While the British system allows maternity leave for 52 weeks andmaternity pay only for 39 weeks. The analysis revealed that the Czech system is moresolid, replacing a higher percentage of the original income when receiving benefits. In thecase of maternity benefit, this percentage is higher than the parental allowance. Bycontrast, the British system is more equivalent.
Klíčová slova: social security; Statutory Maternity Pay; social policy; Maternity Allowance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2018
Datum podání práce: 19. 8. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65474/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: