Analýza nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 2009-2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 2009-2016
Autor práce:
Zběhlíková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kubelková, Karina
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat determinanty ovlivňující vývoj nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou mezi lety 2009-2016, a to na základě analýzy vybraných demografických ukazatelů, struktury ekonomických činností, hospodářského vývoje, soukromých a veřejných investic a aktivní politiky zaměstnanosti. Teoretická část definuje základní pojmy, pojednává o vlivu vybraných determinant na nezaměstnanost, charakterizuje sledované území a také popisuje vývoj nezaměstnanosti na sledovaném území před rokem 2009. Praktická část analyzuje vývoj vybraných determinant mezi lety 2009-2016, přičemž jejich vývoj je srovnáván s okresem Praha-východ. Na základě této analýzy jsou pak identifikovány ty determinanty, které mohly vývoj nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou ovlivnit. Hlavními zdroji dat jsou ČSÚ, MPSV ČR a Úřad práce ČR. Poklesu nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou napomohl hospodářský růst, který je v tomto okrese spjat s automobilovým průmyslem reprezentovaným především závodem ŠKODY AUTO a.s. v Kvasinách. Rozvoj tohoto závodu byl podpořen mimo jiné také veřejnými investicemi.
Klíčová slova:
Rychnov nad Kněžnou; nezaměstnanost; trh práce; determinanty; Praha-východ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 5. 2017
Datum podání práce:
20. 8. 2018
Datum obhajoby:
18.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62404_xzbea00.pdf [3,62 MB]
Oponentura:
58584_xszal03.pdf [245,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
62404_qkubk51.pdf [405,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62404/podrobnosti