Online marketing a e-commerce ve vybrané společnosti

Název práce: Online marketing a e-commerce ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kůstková, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem online marketingu a e-commerce ve vybrané společnosti. Autor si klade za cíl definovat, jaké nástroje má firma úspěšně a efektivně fungující v této oblasti mít a aktivně je využívat. Na příkladu konkrétní firmy poté byly představeny a analyzovány tyto prvky. K tomu bylo využito jednak interních dat dané společnosti, jednak byl proveden vlastní dotazníkový výzkum a dále byla analyzována dostupná data nákupního chování na internetu. Pro zhodnocení online marketingu v daném prostředí byly zanalyzovány webové platformy třech největších hráčů na trhu dětské výživy. Hlavním cílem této práce bylo stanovit, jaký další postup může firma zvolit po úspěšném zavedení online marketingové a e-commerce strategie. Před tímto problémem stojí v současnosti mnoho firem. Je dalším krokem otevření vlastního e-shopu, který mohou firmy sami spravovat a řídit? Nebo je lépe zůstat u svého kormidla a tuto část přenechat již zavedeným e-shopům?
Klíčová slova: Online marketing; E-commerce; Webové stránky; E-shop
Název práce: Online marketing and e-commerce in selected company
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kůstková, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this master thesis is in the currently highly considered topic of online marketing and e-commerce. The author is trying to define main tools a company needs to succsesfully and effectively drive these. Based on the example of an existing company these tools were then introduced and discribed. To support this, internal data of the described company were used, as well as respective research. Further more the author used secondary analysis of consumer behavior. To evaluate online marketing of the selected company in real enviroment, web platforms of the three bigget players in the baby food market were analysed. The main objective of the theses was to determine further steps after implementing suscessful online strategy. This topic is currently very relevant for many companies. Is the logical next step to develop a company e-shop, which the firm could self managed? Or does it make more sense to focus on the core know-how and leave the e-shop part to the already established e-shops?
Klíčová slova: E-shop; Online marketing; E-commerce; Web pages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2013
Datum podání práce: 24. 8. 2018
Datum obhajoby: 12. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: