Ocenění společnosti Český národní podnik s.r.o

Název práce: Ocenění společnosti Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Novotný, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje ocenění společnosti Český národní podnik s.r.o. k datu 31.12.2016. Práce je rozdělena do šesti částí. První je věnována popisu společnosti. Ve druhé a třetí části je finanční a strategická analýza. Dále následuje analýza a prognóza generátorů hodnot a finanční plán. Nakonec je podnik oceněn výnosovou metodou DCF equity a metodou tržního porovnání.
Klíčová slova: metoda tržního porovnání; investiční hodnota podniku; ocenění podniku; metoda DCF equity; Český národní podnik
Název práce: Valuation of company Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Novotný, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with valuation of company Český národní podnik s.r.o. to the date of December 31, 2016. Thesis is split into six parts. In the first part there is introduction and description of valued company. In second and third part there is financial a strategic analysis. Next is analysis and prognosis of value drivers and financial plan. At last the company is valued by the DCF equity method followed by market approach method.
Klíčová slova: Český národní podnik; valuation of company; DCF equity; market approach method; investment value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2018
Datum obhajoby: 14. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62433/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: