Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická a finanční analýza firmy CARLA, s.r.o.

Autor práce: Jirsová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Staňková, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finanční analýza firmy CARLA, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provedení strategické a finanční analýzy společnosti CARLA spol. s r.o., a to v období let 2012 až 2016. Práce je rozdělena na dvě části - metodickou část a praktickou část. Každá z těchto částí je dále rozčleněna na strategickou a finanční analýzu. Jako první je uvedena metodická část, která krátce shrnuje základní postupy pro provedení uvedených analýz. Metodika, která je představena v teoritické části, je dále použita i v praktické části. Praktická část je rozdělena do následujích celků: představení společnosti, strategická analýza - analýza vnějšího potenciálu, analýza vnitřního potenciálu a prognóza tržeb, a finanční analýza, která se skládá z analýzy absolutních ukazatelů, analýzy poměrových ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; absolutní ukazatele; společnost CARLA spol. s r.o.; strategická analýza; analýza vnějšího potenciálu; analýza vnitřního potenciálu; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finanční analýza firmy CARLA, s.r.o.
Překlad názvu: Strategic and financial analysis of CARLA spol. s r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to perform strategic and financial analysis of CARLA spol. s r.o. company, between 2012 and 2016. The thesis is divided into two parts - the methodological part and the practical part. Each of these sections is further divided into strategic and financial analysis. The first is a methodological part that briefly summarizes the basic procedures for performing the above analyzes. The methodology presented in the theoretical part is also used in the practical part. The practical part is divided into the following units: company presentation, strategic analysis - analysis of external potential, analysis of internal potential and sales forecasting, and financial analysis consisting of analysis of absolute indicators, analysis of ratios and creditworthy and bankruptcy models.
Klíčová slova: company CARLA spol. s r.o.; strategic analysis; analysis of external potential; analysis of internal potential; financial analysis; absolute indicators; ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2018
Datum podání práce: 25. 9. 2018
Datum obhajoby: 17.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65105_xjirl28.pdf [741,14 kB]
Oponentura58867_stankova.pdf [372,48 kB]
Hodnocení vedoucího65105_jahol.pdf [268,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65105/podrobnosti