Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC)

Název práce: Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC)
Autor(ka) práce: Strohwasser, Lucie
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka; Urbanovská, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC) je jednopřípadovou kvalitativní studií, která provádí evaluaci mírové operace UNTAC, a toto hodnocení je zasazeno do širšího kontextu působení OSN jako mírotvorného aktéra v procesu řešení kambodžského konfliktu. V práci je využit hodnotící rámec (Diehl a Druckman 2010) umožňující komplexní a systematické hodnocení základních peacekeepingových, netradičních peacekeepingových a peacebuildingových cílů mírové operace. Práce ověřuje využitelnost hodnotícího rámce k evaluaci mírové operace v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova: mírová operace; řešení konfliktů; OSN; UNTAC; Kambodža; hodnocení úspěšnosti mírových operací
Název práce: Role of the United Nations in Conflict Resolution: Case of UN Peace Operation in Cambodia (UNTAC)
Autor(ka) práce: Strohwasser, Lucie
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka; Urbanovská, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation thesis Role of the United Nations in Conflict Resolution: Case of UN Peace Operation in Cambodia (UNTAC) is a qualitative single case study focusing on evaluation of peace operation in Cambodia. This evaluation is put into broader context of the enhanced role of the United Nations in conflict resolution process. Evaluative framework (Diehl and Druckman 2010) is used to provide systematic and complex evaluation of core peacekeeping, nontraditional peacekeeping and postconflict peacebuilding goals. Framework is tested on its ability to evaluate peace operation success in short-term, mid-term and long-term horizons.
Klíčová slova: peace operation; conflict resolution; UN; UNTAC; Cambodia; evaluation of peace operation success

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2009
Datum podání práce: 1. 10. 2018
Datum obhajoby: 22. 11. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24591/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: