Dovozní Ceny a Směnný Kurz

Název práce: Import Prices and the Exchange Rate
Autor(ka) práce: Tesař, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to examine the relation between import prices and the exchange rate and to estimate the exchange rate pass-through (ERPT) to import prices in different manufacturing industries in the Czech Republic. The first chapter familiarizes the reader with theoretical foundation of ERPT – the relation between import prices and the exchange rate, what it influences, its relation to inflation and presence of asymmetries within ERPT. The second chapter introduces the econometric model and data used in this thesis. The model tests not only the level of ERPT itself, but also asymmetries with respect to the direction and size of the change in the exchange rate. The monthly dataset covers the time period from January 2000 to May 2018. The third chapter shows the results of the empirical study – ERPT, long-run ERPT, asymmetries in ERPT with respect to direction and size of the change in the exchange rate and their combinations, and the development of ERPT over time.
Klíčová slova: Exchange Rate; Exchange Rate Pass-Through; Import Prices; Asymmetry; The Czech Republic
Název práce: Dovozní Ceny a Směnný Kurz
Autor(ka) práce: Tesař, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah mezi dovozními cenami a směnným kurzem a odhadnout transmisní mechanismus měnového kurzu neboli “exchange rate pass-through” (ERPT) do dovozních cen v různých výrobních průmyslových odvětvích v České Republice. První kapitola obeznamuje čtenáře s teoretickými základy ERPT – vztah mezi dovozními cenami a směnným kurzem, co ho ovlivňuje, jeho vztah k inflaci a přítomnost asymetrie uvnitř ERPT. Druhá kapitola představuje ekonometrický model a data použitá v této diplomové práci. Model testuje nejen úroveň samotného ERPT, ale též asymetrie s ohledem na směr a velikost změny ve směnném kurzu. Časové rozmezí dat zahrnuje periodu od ledna 2000 do května 2018. Třetí kapitola ukazuje výsledky empirické studie – ERPT, dlouhodobý TMMK, asymetrie ERPT s ohledem na směr a velikost změny ve směnném kurzu a jejich kombinace, a vývoj ERPT v čase.
Klíčová slova: Dovozní Ceny; Směnný Kurz; Exchange Rate Pass-Through; Asymetrie; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2018
Datum podání práce: 31. 10. 2018
Datum obhajoby: 14. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: