Založení BPO centra - analýza příležitostí ve vybraných zemích

Název práce: Založení BPO centra - analýza příležitostí ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Kollárovits, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje nové trendy v mezinárodních strategiích firem, rozebírá jejich motivaci k přemísťování svých aktivit a zejména popisuje srovnávací analýzu potenciálních destinací vhodných pro offshoring. Práce uvádí srovnávací analýzu čtyř zemí, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska z hlediska vhodnosti umístění centra sdílených služeb.
Klíčová slova: Business process outsourcing; přímé zahraniční investice;investiční pobídky;PEST analýza;offshoring
Název práce: Establishing BPO center - analysis of opportunities in selected countries
Autor(ka) práce: Kollárovits, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: