Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)

Název práce: Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)
Autor(ka) práce: Čarný, Ján
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kadeřábková, Božena
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav; Vostatek, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Economic theory predicts reduced demand for durable goods from companies with greater risk of future bankruptcy. A new regulation on the Czech insurance market requires companies to publish quarterly detailed data about their financial health (and a host of other data), in the hope that insurance buyers will adjust their purchases of insurance contracts (a durable good) accordingly. This thesis tests econometrically panel data on quarterly company sales of insurance (Life, Non-Life, Automotive) for sensitivity to financial health data published in compliance. Controlling for literature-standard demand factors, it finds no effect on any of the three markets under any of the three tested specifications of how customers interpret the data. The thesis also analyses the available alternatives which protect consumers from insurer bankruptcy even without the regulation, to argue that removing it could be a net social benefit. This proposition is supported by international research, which also suggests that certain provisions of the regulation (e.g. attention to gender-related pricing) could work to increase rather than decrease the risk of an insurer’s financial problems. The analysis draws up recommendations for economic policy.
Klíčová slova: regulation; financial health; consumer demand; insurance
Název práce: Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)
Autor(ka) práce: Čarný, Ján
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kadeřábková, Božena
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav; Vostatek, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Podle ekonomické teorie by spotřebitelé měli snížit poptávku po statcích dlouhodobé spotřeby u firem s vyšším rizikem budoucí insolvence. Na českém pojišťovacím trhu byla zavedena nová regulace nutící pojišťovny publikovat kvartálně detailní údaje o svém finančním zdraví aj., ve snaze umožnit spotřebiteli pojištění (dlouhodobý statek) reagovat na ně svou poptávkou. Tato disertace ekonometricky testuje panel kvartálních prodejů pojišťoven na českém trhu ve třech segmentech (životní, neživotní, automobilové) na citlivost na publikované finanční zdraví. Při standardních proměnných kontrolujících poptávku po pojištění nemají publikovaná data žádný vliv na spotřebitelskou poptávku, a to v žádné ze tří možných specifikací toho, co přesně spotřebitel v datech hledá. Disertace také analyzuje již existující alternativy nové regulace, jež i bez ní pomáhají chránit spotřebitele před insolvencí pojišťovny, a ukazuje, že odstranění regulace může být čistým společenským výnosem. To ukazují i zahraniční výzkum, který také napovídá, že jisté aspekty analyzované nové regulace (např. v kontextu cenotvorby dle pohlaví pojištěné(ho)) mohou v důsledku zvýšit, nikoli snížit riziko finančních problémů pojišťoven. Analýza vyvozuje hospodářskopolitická doporučení.
Klíčová slova: regulace; finanční zdraví; spotřebitelská poptávka; pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2015
Datum podání práce: 29. 11. 2018
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: