Posuzování vlivů realizace podnikatelského záměru malého a středního podniku na životní prostředí

Název práce: Posuzování vlivů realizace podnikatelského záměru malého a středního podniku na životní prostředí
Autor(ka) práce: Krump, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Kuzmová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních letech se v České republice značně navýšil počet investic a bylo realizováno velké množství podnikatelských záměrů. Právě proto je problematika zahájení podnikání, kterou se tato práce zabývá, velice aktuální. Diplomová práce se zabývá snad nejchoulostivější stránkou podnikatelských záměrů nejen malých a středních podniků, za kterou lze považovat vliv na životní prostředí. Hlavním cílem této práce je vypracování tzv. Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí pro společnost GUM-TEC, s. r. o. a předložit jej ke schválení v procesu EIA příslušnému úřadu.
Klíčová slova: analýza; Oznámení; posuzování; PEST; EIA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2006
Datum podání práce: 3. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3751/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: