Rodinné a nemocenské dávky ve Francii a Švédsku

Název práce: Rodinné a nemocenské dávky ve Francii a Švédsku
Autor(ka) práce: Šimíčková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chvátalová, Iva
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá rodinné a nemocenské dávky ve Francii a Švédsku. První kapitola se zabývá tématem sociální politiky a sociálního zabezpečení. Druhá kapitola je věnována nemocenským a rodinným dávkám ve Švédsku. Třetí kapitola se zaměřuje na nemocenské a rodinné dávky ve Francii. V poslední kapitole jsou systémy obou zemí porovnány a zhodnoceny.
Klíčová slova: sociální politika; sociální zabezpečení; nemocenské dávky; rodinné dávky
Název práce: Family and sickness benefits in France and Sweden
Autor(ka) práce: Šimíčková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chvátalová, Iva
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master’s thesis examines family and sickness benefits in France and Sweden. The first chapter introduces the topic of social policy and social security. The second chapter is devoted to sickness and family benefits in Sweden. The third chapter is oriented to sickness and family benefits in France. Lastly, the social security systems in both countries are compared and evaluated in the last chapter.
Klíčová slova: family benefits; social policy; sickness benefits; social security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: