Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Monitoring návštěvnosti turistických cílů České republiky

Autor práce: Kupčíková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci: Vogelová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monitoring návštěvnosti turistických cílů České republiky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá monitoringem návštěvnosti turistických cílů České republiky. V práci je upravena a specifikována metodika, která definuje turistické cíle a pět ukazatelů pro měření jejich návštěvnosti. Dále jsou zde analyzovány typologie a kategorizace turistických cílů. Výsledky monitoringu jsou interpretovány čtyřmi výstupy – nejnavštěvovanější turistické cíle v České republice, dle krajů a dle kategorie. Poslední výstup je interpretován v aplikaci PowerBI. Závěrečné kapitoly se zabývají vyhodnocením metodiky, databáze a optimalizaci sběru dat.
Klíčová slova: turistický cíl; Česká republika; památka; monitoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monitoring návštěvnosti turistických cílů České republiky
Překlad názvu: Monitoring of visitor numbers to tourist attractions of the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the monitoring of visitor numbers to the tourist attractions of the Czech Republic. It adjusts and specifies the methodology which defines the tourist attractions with the specific characteristics and five indicators for measuring number of visitors. The thesis also analyses the best typology and category for classification of tourist attractions. The results of the monitoring are interpreted in four performances - the most visited tourist attractions in the Czech Republic, by regions and by category. The last one is interpreted in the PowerBI. The last chapters are about the evaluation of the used methodology, database and optimization of gathering data.
Klíčová slova: tourist attraction; sights; Czech Republic; monitoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64416_xkupt03.pdf [3,25 MB]
Veřejná příloha17883_xkupt03.pdf [994,85 kB]
Veřejná příloha17884_xkupt03.pdf [137,27 kB]
Veřejná příloha17885_xkupt03.pdf [1,41 MB]
Veřejná příloha17886_xkupt03.pdf [479,69 kB]
Veřejná příloha17887_xkupt03.pdf [1,13 MB]
Oponentura59708_vogm00.pdf [62,16 kB]
Hodnocení vedoucího64416_jaro.pdf [61,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64416/podrobnosti