K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic

Název práce: K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic
Autor(ka) práce: Evan, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír; Klosová, Anna; Tlapa, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are three different traditions in theory of multinational corporations. The most relevant Liberalism opposes Marxism in relations between developing states and multinational corporations. However, the majority of multinational corporations as well as the majority of foreign direct investments comes from developed countries. In these countries, existing mercantilist advices come from the concept of national interest, which opposes the liberal tradition. According to this concept, the country tries to strengthen its national power by increasing the inflow of foreign direct investments (FDI), which is supposed to improve the country?s economical situation. The means to achieve this are negotiations with multinational corporations and incentives to attract them. The consequence of this process is the increase of the FDI flow and the relative fall of international trade volume. This implies that in the political realm the multinational corporations influence gets stronger compared to the state influence. From an economical standpoint, the non-liberal policies create quicker assimilation of modern technology, but lead to higher unemployment and greater differences between local and global firms. Paradoxically, we can conclude that, the globally influential firms take their strength from the mercantilist approach, traditionally supported and enforced by governments in general.
Klíčová slova: -
Název práce: Some issues of political economy of foreign direct investment
Autor(ka) práce: Evan, Tomáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír; Klosová, Anna; Tlapa, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: Some issues of political economy of foreign direct investment
Autor(ka) práce: Evan, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír; Klosová, Anna; Tlapa, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2008
Datum podání práce: 16. 6. 2008
Datum obhajoby: 19. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: