Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Založenie cestovnej kancelárie orientovanej na pivný turismus

Autor práce: Olgyayová, Patrícia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Založenie cestovnej kancelárie orientovanej na pivný turismus
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovanie plánu pre založenie cestovnej kancelárie, ktorá sa bude orientovať na pivný cestovný ruch, a to konkrétne cestovný ruch domáci a jeho rozvoj. Teoretická časť pozostáva z dvoch kapitol. Prvá sa týka problematiky cestovného ruchu, jeho definícii, problematiky cestovných kancelárií a agentúr. Druhá kapitola sa zaoberá marketingom v cestovnom ruchu a jeho špecifikami, a tiež jednotlivými postupmi pri marketingovom plánovaní. Praktická časť využíva princípy predchádzajúcej kapitoly a obsahuje analýzu makro a mikroprostredia, SWOT analýzu a vyúsťuje do identifikácie kľúčových problémov a príležitostí na trhu pivného turizmu. Záverečná kapitola potom navrhuje konkrétne marketingové riešenia identifikovaných problémov v podobe marketingových stratégií a mixu.
Klíčová slova: pivný cestovný ruch; marketing cestovného ruchu; pivná cestovná kancelária

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Založenie cestovnej kancelárie orientovanej na pivný turismus
Překlad názvu: Establishment of beertourism oriented travel agency
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of diploma thesis is to establish new travel agency, which will be oriented on beer tourism. It is devided on two main part, theoretical and practical. Theoretical part includes first two chapters. The first one is about tourism at all; definitions of tourism, services and travel agencies. Second chapter is marketing oriented. It explains principles of marketing, especially marketing in tourism. Key role plays the practical part, that starts with marketing macro and micro analysis of the environment of the enterprise. SWOT analysis and identiffication of key issues and opportunities is the base for the final chapter, which uses a principles described in the chapter about marketing.
Klíčová slova: beer tourism; beer travel agency; marketing in tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 8. 12. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.