Založenie cestovnej kancelárie orientovanej na pivný turismus

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Založenie cestovnej kancelárie orientovanej na pivný turismus
Autor práce:
Olgyayová, Patrícia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kalábová, Markéta
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of diploma thesis is to establish new travel agency, which will be oriented on beer tourism. It is devided on two main part, theoretical and practical. Theoretical part includes first two chapters. The first one is about tourism at all; definitions of tourism, services and travel agencies. Second chapter is marketing oriented. It explains principles of marketing, especially marketing in tourism. Key role plays the practical part, that starts with marketing macro and micro analysis of the environment of the enterprise. SWOT analysis and identiffication of key issues and opportunities is the base for the final chapter, which uses a principles described in the chapter about marketing.
Klíčová slova:
beer tourism; beer travel agency; marketing in tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
8. 12. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.