Distribuční kanály vybraného ubytovacího zařízení a jejich význam

Název práce: Distribuční kanály vybraného ubytovacího zařízení a jejich význam
Autor(ka) práce: Rathovská, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá distribučnímí cestami hotelu Luník, zaměřuje se na analýzy hotelu Luník a tj. SWOT analýzu a analýzu konkurence hotelu Luník. Přehledně porovnává různé distribuční kanály, poukazuje na nejvýnosnější a navrhuje možnost změny. Prokazuje a vysvětluje na grafech změny tržeb za poslední léta. Též seznamuje s oborem hotelnictví a s druhy distribučních cest.
Klíčová slova: hotelnictví; distribuční kanály; SWOT analýza
Název práce: Distribution channels of the selected accommodation facility and their importance
Autor(ka) práce: Rathovská, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze hotel Lunik and its distribution channels, also to focus on competitive fight around that area. Th bachelor thesis clearly compare lots of different distribution ways and point at the most profitable one and propose the possibility of change. Everything is shown on sales change charts for the last years. Secondary aim is to introduce the hotel industry, explain the current situation and the types of distribution channels.
Klíčová slova: hotel industry; hospitality; distribution channels; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 18. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: