Analýza CSR společnosti Lindex, porovnání vnímání CSR spotřebiteli ve Švédsku a ČR

Název práce: Analýza CSR společnosti Lindex, porovnání vnímání CSR spotřebiteli ve Švédsku a ČR
Autor(ka) práce: Křesalová, Sylvie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Bobková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat, jaké aktivity firma Lindex realizuje v oblasti CSR. Podpůrným cílem je porovnat vnímání firmy a jejich aktivit v oblasti CSR mezi spotřebiteli Švédska a spotřebiteli České republiky. Teoretická část vymezuje pojem CSR, jeho vývoj a hlavní teorie. Dále také výhody plynoucí z implementace CSR do podnikové strategie. V této části je též uveden postoj České republiky a Švédska vůči CSR. Druhá část bakalářské práce se zaměřuje výhradně na firmu Lindex a její aktivity v oblasti CSR. Jsou zde charakterizovány všechny projekty, které firma vytvořila nebo kterých projektů je součástí. V závěrečné části práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo prováděno jak mezi spotřebiteli v České republice a ve Švédsku.
Klíčová slova: CSR; Lindex; Společenská odpovědnost firem
Název práce: Analysis of CSR performed by the company Lindex, comparison in perception of CSR by consumers in Sweden and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Křesalová, Sylvie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Bobková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze CSR activities of the company Lindex. The supportive aim is to compare the perceptions of the company and their activities in the area of social responsibility between Swedish consumers and consumers of the Czech Republic. The theoretical part defines the concept of CSR, its development and main theories. Furthermor there are also characterized the benefits of implementing CSR in the corporate strategy and the position of the Czech Republic and Sweden on CSR. The second part of the bachelor thesis focuses solely on Lindex and its activities in the area of CSR. All projects that they have created or are a part of. In the final part of the thesis there are the results of the questionnaire surveys, which were conducted both among consumers in the Czech Republic and Sweden.
Klíčová slova: Lindex; CSR; Corporate Social Responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 4. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62434/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: