Budování značky zaměstnavatele a její hodnota pro uchazeče o práci

Název práce: Budování značky zaměstnavatele a její hodnota pro uchazeče o práci
Autor(ka) práce: Zaruba, Maryna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na definování procesu budování značky zaměstnavatele a hodnocení významnosti emploer brandu při hledaní práce. Teoretická část se zabývá zkoumáním aktuálního trendu v řízení lidských zdrojů, employer brandingem, definováním základních pojmů tykajících se značky zaměstnavatele na základě zahraniční i odborné literatury a vědeckých článků. Cílem praktické časti je identifikace faktorů, které ovlivňují rozhodování o výběru zaměstnavatele studentů a absolventů VŠE pomoci dotazníkového šetření. Hlavním přínosem teto práce je formulace doporučení pro společnosti ohledně budování značky zaměstnavatele se zaměřením na vymezenou cílovou skupinu.
Klíčová slova: značka zaměstnavatele; budování značky zaměstnavatele; personální marketin
Název práce: Employer Branding and its value for job applicants
Autor(ka) práce: Zaruba, Maryna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on studying employer branding and evaluating the significance of the company’s employer brand during job seeking . The theoretical part deals with a modern trend in human resource management, employer branding based of scientific literature and academic articles. The aim of the practical part is identification of the main factors influencing the employer selection of the students and graduates of the University of Economics through questionnaire survey. The main contribution of this thesis is recommendation for companies regarding building an employer brand among a specific target group.
Klíčová slova: HR marketing; Employer branding; Employer Brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: