Optimalizace webu pro vyhledávače jako marketingový nástroj

Název práce: Optimalizace webu pro vyhledávače jako marketingový nástroj
Autor(ka) práce: Pajerská, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartoš, Petr
Oponenti práce: Bláha, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit, jestli je i v krátkém období SEO vhodný marketingový nástroj pro nově založený projekt. Autorka pomocí experimentu v podobě nově založeného online magazínu www.bydlime-stylove.cz zkoumala, jestli se může během sledované doby 4 měsíců dostat webová stránka pouze za pomoci obsahu vytvořeného na základě analýzy klíčových slov a technických optimalizací na první stránku ve výsledcích vyhledávání a přivádět stabilní organickou návštěvnost. Data byla sbírána pomocí specializovaných marketingových nástrojů a vyhodnocována kvantitativní analýzou. Optimalizací se prokázalo, že ačkoli jsou odkazy jedním ze 3 nejdůležitějších hodnotících faktorů, nejsou pro longtailové výrazy nezbytnou podmínkou pro umisťování webu na prvních pozicích. Experiment tedy potvrdil rostoucí důležitost kvality obsahu. Experiment také potvrdil, že Google má určitou testovací dobu (tzv. Google Sandbox), po kterou neumisťuje web na dobrých pozicích. Výsledky klíčových slov se v prvních měsících mohou na Googlu i Seznamu významně lišit. Projekt na konci sledovaného období dokázal vygenerovat organickou návštěvnost téměř 1000 návštěvníků měsíčně a prokázal tedy, že dopady optimalizace pro vyhledávače nemusí být vidět až v řádech půl roku a více, jak bývá často uváděno. Pro nové projekty tedy lze doporučit zahrnout SEO do plánované digitální strategie.
Klíčová slova: SEO; Google; Vyhledávání; Optimalizace webu pro vyhledávače
Název práce: Search engine optimization as a marketing tool
Autor(ka) práce: Pajerská, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartoš, Petr
Oponenti práce: Bláha, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of presented diploma thesis was to evaluate whether SEO is a suitable marketing tool for newly established project. Using a newly created online magazine www.bydlime-stylove.cz, the author has examined if the webpage can get on the first results page within the observed period of four months, using just own content based on keyword analysis and technical optimization of the webpage, and bring stable organic traffic that way. The data were gathered using specialized marketing tools and evaluated using a quantitative analysis. Although links are one of the three most important factors when assessing the webpage relevance, the optimization has proven that they are in fact not necessary for long-tail keywords to rank in the first positions on the results page. The experiment has therefore proven the increasing importance of content quality. The experiment has additionally proven that Google utilizes a certain testing period (known as Google Sandbox), during which the webpage cannot rank high. In initial months, keyword ranks can differ substantially between Google and Seznam. At the end of observed period, the project managed to generate organic traffic of almost 1000 visitors per month and has therefore proven that the impacts of web optimization can indeed be visible sooner than in 6 months, as is often proposed. Thus, it is advisable to include SEO in planned digital strategy for new projects.
Klíčová slova: SEO; Search Engine Optimization; Search; Google

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: