Auditor independence and professional ethics

Název práce: Auditor independence and professional ethics
Autor(ka) práce: Gafurova, Nasiba
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the submitted thesis "Auditor independence and professional ethics" is to review and analyse the role of independence and ethics in audit profession. The first part is devoted to the role of the audit and auditing in global world. The second part focuses on the audit in Uzbekistan. The third part is dedicated to the role of ethics and independence in audit profession. The pre-last part is about new approach to the Code of Ethics and the main changes in the new regulatory document. And the last part consists of comparative analysis of the new and previous legal documents.
Klíčová slova: International Accounting Standards; Auditor Independence; Auditor
Název práce: Auditor independence and professional ethics
Autor(ka) práce: Gafurova, Nasiba
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the submitted thesis "Auditor independence and professional ethics" is to review and analyse the role of independence and ethics in audit profession. The first part is devoted to the role of the audit and auditing in global world. The second part focuses on the audit in Uzbekistan. The third part is dedicated to the role of ethics and independence in audit profession. The pre-last part is about new approach to the Code of Ethics and the main changes in the new regulatory document. And the last part consists of comparative analysis of the new and previous legal documents.
Klíčová slova: International Accounting Standards; Auditor indpendence; Auditor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 16. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66007/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: