Aplikace lean managementu ve vybrané firmě

Název práce: Aplikace lean managementu ve vybrané firmě
Autor(ka) práce: Diamant, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zlepšit výrobní proces ve vybrané společnosti za pomocí metod lean managementu, zejména metodě DMAIC. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány prvky štíhlého podniku a následně několik metod lean managementu. V praktické části je poté zjednodušen výrobní proces na základě metody DMAIC.
Klíčová slova: Lean management; DMAIC; Výrobní proces
Název práce: Application of lean management methods in the selected company
Autor(ka) práce: Diamant, Patrik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to improve the production process in a selected company using lean management methods, especially the DMAIC method. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part there are described elements of a lean company and then several lean management methods. In the practical part, the manufacturing process is then simplified based on the DMAIC method.
Klíčová slova: DMAIC; Manufacturing process; Lean management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2017
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: