Analýza argumentačních rovin vybraných českých politických stran ve věci přijetí eura

Název práce: Analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the euro adoption
Autor(ka) práce: Nosák, David Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Zedník, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to perform a qualitative content analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the adoption of the euro in the Czech Republic. In the first part, the thesis gives an overview of different dimensions of arguments that can be used when referring to the euro adoption with respect to the situation in the Czech Republic. It refers to academic and expert data from independent individuals or institutions and presents positions that speak both “for” and “against” the euro adoption, in order to give an objective view on the topic. In the practical part, the thesis analyzes concrete argumentations of selected political parties based on the data collected and the dimensions of arguments identified in the first part.
Klíčová slova: Politics; Economics; Society; Culture; Euro
Název práce: Analýza argumentačních rovin vybraných českých politických stran ve věci přijetí eura
Autor(ka) práce: Nosák, David Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Zedník, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je uskutečnit kvalitativní obsahovou analýzu argumentačních rovin vybraných českých politických stran ve věci přijetí eura. První část práce poskytuje přehled různých dimenzí argumentů, které mohou být ve věci přijetí eura předkládány, s ohledem na situaci v České republice. Tato část je založena na akademických a expertních datech od nezávislých osob a institucí a představuje postoje, které hovoří pro i proti přijetí eura, za účelem poskytnutí objektivního pohledu na danou problematiku. V praktické části se práce zabývá analýzou konkrétních argumentačních rovin vybraných politických stran založených na informacích a dimenzích argumentů identifikovaných a sesbíraných v první části.
Klíčová slova: Ekonomika; Politika; Společnost; Euro; Kultura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2017
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 28. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: