Matky na rodičovské dovolené zaměstnané na částečný úvazek - mezinárodní srovnání příjmů české ženy v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Matky na rodičovské dovolené zaměstnané na částečný úvazek - mezinárodní srovnání příjmů české ženy v roce 2017
Autor práce:
Levová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kubelková, Karina
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na příjmovou situaci žen ve vybraných zemích s různými sociálními modely – v České republice, Německu, Švédsku a Velké Británii. Cílem bylo porovnat příjmy české matky s matkami ve vybraných zemích v situaci, kdy matka začne pracovat na částečný úvazek a zároveň si nárokuje rodičovskou dovolenou v roce 2017. Práce popisuje podmínky rodičovské dovolené a částečného úvazku pro vybrané země a sestavuje modelové případy k porovnání jejich fungování a příjmové situace matky. Při porovnávání příjmové situace matek ve všech zemích dosáhla nejvyššího příjmu matka ve Švédsku. Matka v České republice dosahovala třetího nejvyššího příjmu v porovnávaných zemích v roce 2017, a to i přes komplikace ohledně omezené doby odkládání dítěte v čase práce. Švédsko i Velká Británie volí výrazně odlišný postup při poskytování podpory matkám s malými dětmi, přesto je zapojení matek na trhu práce v obou těchto zemích vysoké. Německo se vyznačuje vysokým zapojením žen/matek na trh práce, ale jejich nastavení rodičovské dovolené je tomu českému mnohem podobnější než v ostatních vybraných zemích.
Klíčová slova:
Částečný úvazek; rodičovská dovolená; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2018
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66275_xlevk00.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
59796_xszal03.pdf [669,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
66275_qkubk51.pdf [281,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66275/podrobnosti