Matky na rodičovské dovolené zaměstnané na částečný úvazek - mezinárodní srovnání příjmů české ženy v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Matky na rodičovské dovolené zaměstnané na částečný úvazek - mezinárodní srovnání příjmů české ženy v roce 2017
Autor práce:
Levová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kubelková, Karina
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on the income situation of women in selected countries with different social models - in the Czech Republic, Germany, Sweden and the UK. The aim was to compare the income of Czech mother with mothers in selected countries in a situation when mother starts part-time job while still claiming her parental leave, namely in year 2017. The thesis describes the conditions of parental leave and part-time job for all selected countries and assembles model cases to compare their functioning and total maternal income situation. When comparing the income situation of mothers in all countries, the highest income had mother in Sweden. The mother in the Czech Republic has reached the third highest income in the compared countries in 2017, despite the complications regarding the limited time of childcare while at work. Both Sweden and the UK opt for a significantly different procedure of providing support to mothers with small children, yet women's labor market participation in both countries is high. Germany is characterized by a high female / mother's involvement in the labor market, but their parental leave setting is much more similar to Czech one that of to any other selected countries.
Klíčová slova:
Part time job; parental leave; Unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2018
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66275_xlevk00.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
59796_xszal03.pdf [669,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
66275_qkubk51.pdf [281,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66275/podrobnosti