Animace veřejného prostranství s využitím street art

Název práce: Animace veřejného prostranství s využitím street art
Autor(ka) práce: Kšádová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Votava, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se v teoretické části zabývá animací veřejného prostranství prostřednictvím využití street artu. Zaměřuje se na rozlišování pojmů veřejného prostoru a prostranství a snaží se vytyčit hodnocení kvality veřejného prostranství a jejich možnosti měření. Praktická část se zaměřuje na veřejná prostranství Městské části Dolní Počernice. V prvním výzkumném úkolu jsou vybraná prostranství bodově ohodnocena dle sedmi kvalitativních faktorů. Dále je vybráno pět prostranství s nejvyšším bodovým ohodnocením; jejich řešení s využitím street artu bylo předloženo k posouzení vzorku obyvatel Počernic. Pro občany definitivně vybrané prostranství byl zpracován dokument Předprojektová fáze, který bude sloužit jako manuál při konečném řešení záměru.
Klíčová slova: veřejný prostor; street art; veřejná prostranství; animace
Název práce: Animation of public concourse using street art
Autor(ka) práce: Kšádová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Votava, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part focuses on distinguishing the concepts of public space and tries to outline differences of the quality of public spaces and their measurement possibilities. It also shows the difference between traditional public spaces and specific public spaces. The practical part focuses on the public spaces of Dolní Počernice. In the first research of the assignment, public spaces of Dolní Počernice are outlined and scored according to seven quality factors. Five areas with the highest score are then further evaluated by the citizens of Dolní Počernice. The animation of the public space itself is then applied to area selected by citizens.
Klíčová slova: street art; graffiti; public space; animation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61699/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: